Org.nr. 990 516 804,  adresse: Arne Nyland, Elgestien 5, 5517 Haugesund

Vi holder til Gamle Slakthuset- Allaktivitetshus mens biblioteket rehabiliteres. 

Møtetider annonseres i Haugesunds avis. De vanligste møtedagene er torsdager 1930, noe ganger tirsdager

13.03.18

Historien om det gamle slaktehuset fortelles av kulturhuslederen Geir Kvassheim.

Sted: Gamle slaktehuset, storsalen tirsdag 13.03.  kl 19,30

--------------------------------------------------------------------------------------------------

20.02.18

Årsmøte med valg og foredrag. Foredrag av Siri Vikse - Haugsund Folkebibliotek

«Privatarkiv etter redere i Haugesund – et bevarings- og formidlingsprosjekt i Haugesund kommune.»

 

 Noe av bakgrunnen for prosjektet med rederarkiv er å prøve å samle kunnskapen som finnes i de tre institusjonen og gjøre den lettere tilgjengelig for publikum. Haugesund sitter i dag på store historiske ressurser i form av private arkiv, men dette er ikke allmenn kjent og lite brukte arkiver. Dette er imidlertid en viktig del av både vår lokale historie, men illustrerer også en viktig del av nasjonal historie. Jeg vil først fortelle litt om hva privatarkiv er, så spesifikt hva prosjektet med rederarkiv dreier seg om.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.18

Ny kommunedelplan for kulturminner

 

------------------------------------------------

14.11. "Rettsoppgjøret på Haugalandet etter 2. verdenskrig

 

Kveldens foredragsholder, Tor Inge Vormedal, har i sin bok, Historien om Haugalandet – 1940-tallet, et stort kapittel som tar for seg rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. De første landsviksdommene på Haugalandet ble avsagt allerede i september 1945, mens den siste dommen ble avsagt i februar 1951. I boka er de viktigste landssviksakene av folk på Haugalandet tatt med. Var oppgjøret rettferdig og hva var bakgrunnen for at noen ble dømt, mens andre gikk fri?

Alle interesserte er velkommen.

 

17.10. "Dialekten vår", foredrag av Bjørn Toft.

14.09. Et kunstmuseum blir til

Grethe Lunde Øvrebø fra billedgalleriet holder foredrag. Vi møtes i 2. etasje denne gangen.

------------------

08.06.  Sommerutflukt til Arquebus krigshistorisk museum. Omviser Øystein Østensjø

 

 25.04. 2017

"Behandlingen av tyskertøsene" ved Monica Waage Johannessen

Monica Waage Johannessen forteller om tyskerjentene på Haugalandet.

Hun utga sist høst boka "Tyskertøsene" som danner grunnlag for foredraget. Selv er hun haugalending, bosatt i Bergen

Møte 14.03.-17      Fra HMV til Aibel er temaet Tom Falkeid har som tema.

Møte 16.02.-17 

Årsmøte med foredrag av Terje Emil Johannessen

 

Neste møte 12.01.-17

Kristian Eidesvik forteller om sitt liv.

Sitater:

·        Skikkelighet! Det er en viktig verdi

·        Jeg tåler mye motgang, men når jeg får ros for å ha gjort noe skikkelig, takler jeg det ikke.

·        Jeg liker meg best i motbakke, slår den trauste lederen fast.Sitater:

·        Skikkelighet! Det er en viktig verdi


Møte 29.11.

Torsdag 20. 10. 

 Karl Sjøen: Den siste seilskipper på islandsfiske.

MEDLEMSMØTE
Torsdag 20. oktober 2016, kl. 19.30

Foredrag av Karl Sjøen: Den siste seilskipper på islandsfiske.

Sted: Haugesund folkebibliotek

Enkel servering, kr. 30,-. Alle velkommen!   

 

 

Tidligere:

tirsdag 13.09.16


 

 

Tidligere:

 

 

Årsmøte med etterfølgende foredrag