Møtekalender 2018

2018

 
   
13.03. Historien om det gamle slaktehuset ved kulturhusleder Geir Kvassheim  
20.02. Årsmøte med valg og foredrag. Foredrag av Siri Vikse - Haugsund Folkebibliotek  

18.01 Kommunedelplan for kulturminner.

ved Kent Håkull og Ada Cheffler

 

20.02 Årsmøte med foredrag

av Siri Vikse

 
13.03  
17.04  
07.06  Sommerutflukt  

2017


 
14.11. "Rettsoppgjøret på Haugalandet" ved Tor Inge Vormedal  
17.10. "Dialekten vår" ved Bjørn Toft  
14.09. Et kunstmuseum blir til. Grethe L Øvrebø holder foredrag  
08.06.  Sommerutflukt til Arquebus krigshistorisk museum. Omviser Øystein Østensjø  
25.04  Monica Waage Johannesen- Tyskertøsene, med fokus på vestlandet.  

14.03  Tom Falkeid -  Fra HMV til Aibel

 

16.02 Terje Emil Johannessen , Fartøyvern samt årsmøte

 

12.01 Kristian Eidesvik - Mitt liv

 
   
 
2016  
   
13.9.16 Tor Kyvik  -- Et liv i sild  
20.10.16 Karl sjøen  -- Den siste seilskute på islandsfiske  

29.11.16  Martha Haldorsen -- De Casbergske barnelover 100 år og Tor IngeVormedal presenterer sin nyeste bokutgivelse. Hermetikkindustrien i Haugesund.

 

 
Slutt 2016  

Her ønsker jeg å sette inn en kalender eller tabell over planlagte møter.

 

 

Møteplan 2016 - Kontinuerlig under revisjon    

2016
2016  

 

 

Torsdag 11. februar 2016: Årsmøte og medlemsmøte. Vi tar først årsmøtet, så en liten kaffepause og wienerbrød. Deretter foredrag av 
Grete Müller: Britiske krigsbruder i Norge etter annen verdenskrig.
 

Torsdag 10. mars 2016: Medlemsmøte med foredrag om Karmsund havn.
Tor Gautesen eller Leiv S. Leknes: Utviklingen av Karmsund havneområde, inklusive Husøy og Killingøy.
 

Tirsdag 19. april 2016: Medlemsmøte med foredrag: 
Lokalhistorie på biblioteket, vet du hvor mye vi virkelig har der? 
Siri Vikse
 holder foredrag. Hun har bl.a. ansvar for lokal- og slektshistorie på Haugesund folkebibliotek.

 
   
   
2015  
28.05 2015.Medlemsmøte, ut på tur til Røvær med bespisning, omvisning. Påmelding  
   
24.03 Medlemsmøte: Risøynå av K. M. Vikse
 

 

28.04 Medlemsmøte Bjørn Toft - Haugalandets krigshistorie

 Foredrag om Våre krigsseilere 

 
24.02 Årsmøte med foredrag av Harald Ottøy, Konger og storkarer på Avaldsnes