Om oss

 

Haugesund Historielag ble stiftet den 1. oktober 2006. Historielaget har som formål å fremme interessen for historie og kulturvern, herunder å samle inn og ta vare på alt som har betydning for Haugesunds historie og som kan fortelle oss om folks levekår gjennom tidene.

 

Styrets sammensetning 2015:

Styret

Etter årsmøtet den 24. februar 2014 har styret følgende sammensetning. Styret konstituerte seg selv på første styremøte etter årsmøtet.
 

Leder: Arne Nyland

Nestleder: Martha Utne Haldorsen

Kasserer: Ellef Wahlstrøm

Sekretær: Turid Skimmeland

Styremedlem: Tor Kyvik